Skočiť na obsah

Aktuality

XV. Slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou

Hlavná téma

Poddiagnostikované a podliečené ochorenia v geriatrii

Košice, Hotel Hilton

13. - 15. apríla 2016

program kongresu

Slovenská gerontologická a
geriatrická spolocnosť
Klinika geriatrie LF UK
Limbová 5
833 05
Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 59545232
Fax:
+421 2 59546263